برطرف کردن مشکل عدم تخلیه آب ماشین لباسشویی

آیا ماشین لباسشویی دارید که آب را تخلیه نمیکند؟ اگر تمام موارد دیگر را دستگاه درست انجام میدهد فقط نمی تواند آب را تخلیه کند ، در این پست دلیل آن را به شما می گوییم. به شما قسمت هایی از ماشین لباسشویی را که ممکن است در ایجاد مشکل عدم تخلیه کردن آب سهیم باشد را توضیح می دهیم. فقط توجه داشته باشید که ممکن است بین ماشین لباسشویی های جدید و انواع قدیمی آن تفاوت هایی وجود داشته باشد.

به صورت کلی 5 تا قطعه ی مختلف در اغلب ماشین لباسشویی ها وجود دارد که باعث می شود ماشین لباسشویی نتواند آب را تخلیه کند .

 • پمپ تخلیه که اصلی ترین قسمت ماشین لباسشویی است و آب را تخلیه می کند. اگر به هر دلیلی کار نکند، باعث می شود دستگاه نتواند آب را تخلیه کند. قبل از اینکه به فکر تعویض پمپ تخلیه بیافتید اول ببینید که چیزی داخل آن گیر نکرده باشد . اگرانسدادی در پمپ تخلیه وجود نداشت آن را تعویض نمایید.
 • شلنگ تخلیه ماشین لباسشویی، که آب از داخل آن برای خارجشدناز دستگاه جریان دارد. اگر این شلنگ تخلیه پیچ خورده باشد، مسدود شده باشد یا پاره شده باشد ماشین لباسشویی نمیتواند آب داخلش را خارج کند. شما می توانید این شلنگ تخلیهرا باز نموده و از داخلآن آب عبور دهید تا متوجه بشوید که چیزی داخل آن گیر کرده است یا خیر. توجه کنید اگر شلنگ را کشیدید وآب هنوز داخل دستگاه بود از همان نقطه شروع به خارج شدن می کند.
 • تسمه پمپ تخلیه آب ، اگر شل شده باشد یا پاره شده باشدنمی تواند آب داخل ماشین لباسشویی را تخلیه کند.
 • تسمه محرک که روی قرقره ها حرکت می کند. اگر این تسمه خوب سفت نشده باشد یا پارگی داشته باشد نمی تواند قسمت های لازم را تکان بدهد تا تخلیه نماید.
 • چفت در اگر درست کار نکند نه تنها که آب داخل ماشین لباسشویی را تخلیه نمی کندبلکه باعث بروز مشکلات دیگر هم می شود .

ماشین لباسشویی

چطور ماشین لباسشویی که تخلیه نمی کند را تعمیر کنیم؟

 • شلنگ تخلیه را بررسی نمایید
 • روی دورrinse/spin بگذارید . اگر آب را تخلیه کرد مرحله بعدی نیازی نیست
 • پمپ را تمیز کنید : این پمپ در ماشین لباسشویی هایی که دربشان از بالا باز می شود در پشت قرار دارد و در ماشین هایی که دربشان از رو به رو باز می شود در قسمت پایین و جلو قرار دارد . باید پنل را باز کنید و بعد یک پلاستیک سفید می بینید.
 • این اهرم پیچ مانند را در جهت عقربه های ساعت بچرخانید
 • آن را زیر آب بشویید
 • دوباره روی دور rinse/spin قرار بدهید اگر آب را تخلیه نکرد باید پمپ آن را تعویض نمایید.

شما عزیزان می توانید جهت تعمیرات انواع برند ماشین لباسشویی از جمله تعمیرات ماشین لباسشویی ایندزیت و همچنین تعمیرات ماشین ظرفشویی ایندزیت خود با تعمیرگاه ایندزیت سرویس بعنوان نمایندگی تعمیرات ایندزیت تماس حاصل فرمایید.

منبع1: http://removeandreplace.com/2014/10/30/fix-washing-machine-that-wont-drain-washer-not-draining-water/

منبع2: http://www.wikihow.com/Fix-a-Washer-That-Won%27t-Drain

Rate this post